Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (2 dekabr 2011, 20:00)

Adnan Oktar: Allah, Tövbə surəsi, 74-də münafiqlər barədə: “Allaha and içirlər ki, (o inkar sözünü) söyləmədilər”, yəni “açıq-aydın inkar sözünü söyləmədilər” deyir. Bu öz iddialarıdır, “biz inkara dair bir ifadə işlətmədik, dinsiz deyilik, müsəlmanıq, hər hansı çatışmazlığımız yoxdur” deyirlər. “Halbuki, and olsun, onlar inkar sözünü söylədilər, yəni dərk etmirlər. İnkara dair həddən ziyadə sözləri var, həddən ziyadə ifadələri var, dərk etmirlər. Həmçinin İslamı qəbul etdikdən sonra inkar etdilər və nail ola bilmədikləri bir şeyə cürət etdilər. İslamı qəbul etdikdən sonra inkar edirlər, inkar etdiklərini də dərk etmirlər. Yaxud anlaşılmadığını düşünürlər. “Və nail ola bilmədikləri bir şeyə cürət etdilər”. Münafiqlərin edəcəyi ilk şey dərhal müsəlmanlardan intiqam almağa cəhd etməkdir. Cinayət törətdiklərini bildikləri üçün, əxlaqsızlıq etdiklərini bildikləri üçün, müsəlmanlardan ayrıldıqları zaman dərhal psixopatlıq, əxlaqsızlıq və alçaqlıq edərlər.

Ya şikayət etmək, ya müsəlmanları zərər çəkmiş vəziyyətdə qoymaq, ya əleyhlərində yazı nəşr etdirmək, ya da əleyhlərində dedi-qodu çıxartmaq kimi, dərhal intiqama cəhd edirlər. “Halbuki, intiqam almağa cəhd etmələrinin, özlərini quran_madeenah_openedAllahın və Elçisinin bol lütfkarlığından zəngin etməsindən başqa (səbəbi) yox idi”. Allahın elçisinin, məsələn, əsrimizdə kimdir? Hz. Mehdi (ə.s)-dır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə, Rəsulullah (s.ə.v) müsəlmanlara olduqca yaxşı davranmışdır. Onlar üçün hər cür imkan və asanlıq yaratmış, həmçinin onlara yaxşılıq etmişdir. Lakin bu rahatlıq, belə demək düzgündürsə, onları narahat edir. Bu dəfə əxlaqsızlıq etmək üçün, daha cürət qazanırlar. Halbuki, çətin vəziyyətdə yaşasalar, bəlkə bunu etməyəcəklər. Lakin rahatlıq narahat etdiyi üçün, azğınlaşırlar. Daha betər, daha azğın, daha çox şey tələb edən, daha gözü dönmüş və şəxsiyyətsiz olurlar. Allah: “Əgər tövbə etsələr, özləri üçün xeyirli olar” deyir.Yox əgər üz döndərsələr, yəni, əgər itaət etməsələr, söz dinləməsələr, “Allah onlara dünyada axirətdə ağrılı-acılı əzab verər. Allah münafiqlərdən “dünyada da intiqam alacağını” söyləyir. Məsələn, Allah onları çökdürür, bərbad hala gətirir, sevinclərini yox edir, xəstəlik verir. Axirətdə də cəhənnəm əzabıyla əzablandırar. Allah Tövbə surəsi, 74-də: “Onlar üçün yer üzündə qoruyucu bir dost və yardımçı yoxdur” deyir.