Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (14 dekabr 2011, 01:00)

Adnan Oktar: “Biz onların köksündəki bütün kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik”. Müsəlmanlarda az da olsa bir-birlərinə qarşı qəzəb olur, qardaşlarıyla öz aralarında az və ya çox ola bilir. Allah: “Bütün bunları kökslərindən çıxardacağam” deyir, qəzəb duyğusunu çıxardacağam deyir, kin və qəzəb duyğusunu. Yəni istəsə də edə bilməyəcək, qəlbində belə duyğu yoxdur. Allah: “Bu xüsusiyyətlərini yox edəcəyəm” deyir. Bu, sırf bu dünyaya məxsus verilmiş bir xüsusiyyətdir.222_223_happiness

“Qardaşlar olaraq, taxtlar üzərində üz-üzə əyləşmişdirlər”. Bax, qardaşlar olaraq, düşmən olaraq deyil bax, qardaşlar olaraq. Taxtlar üzərində üz-üzə söhbət edirlər.

“Orada onlara heç bir yorğunluq toxunmaz”. Ən çox on saat, on beş saat, on altı saatdan sonra insanların yuxusu gəlir, yorulurlar. Bax gör Allah nə deyir: “Onlara heç bir yorğunluq toxunmaz”. Dağ, tərə, təpə deməyib axşama qədər gəzir, cənnətdə yorulmur, yenə gəzir, yorulmur. Onsuz da cənnətin ucu-bucağı yoxdur.

“Onlar oradan çıxardılmayacaqlar”. Allah: “Əsla çıxmayacaqsınız” deyir, (Hicr surəsi, 47-48).