Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (14 dekabr 2011, 01:00)

Adnan Oktar: “Taxtlar üzərində seyr edirlər”. Müsəlmanlar taxtlar üzərində ətrafa baxırlar. “Onları (möminləri) gördükdə isə”, möminlərə nə deyirlər? Mehdi (ə.s) tələbələrinə, Allah yolunda olanlara: “”Əlbəttə ki, bunlar azmışdırlar” deyərdilər” deyir. Xurafatçılar axirətdə cəhənnəmdədirlər, bax gör onlar müsəlmanlara nə deyirlər: Əlbəttə ki, bunlar azmışdırlar”. Xurafatçılar: “Bunlar azmışdır” deyirlər. Lakin cənnət əhlinə belə deyirlər.

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3