Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (14 dekabr 2011, 01:00)

Adnan Oktar: İnsan surəsi 11-22; “Artıq Allah, onları belə bir günün şərindən qorumuş, həmçinin onlara sevinc nur bəxş etmişdir. Həmçinin səbir etdiklərinə görə cənnət və ipəklə mükafatlandırmışdır. Orada taxtlar üzərində yaslanıblar. Bu taxtlar, təkamüllə mi meydana gəlir? Quranda təkamülə dəlil var deyən hocalardan soruşsunlar görüm.

“Orada nə (yandırıcı) günəş və nə də dondurucu soyuq görərlər”. Tam münasibdir. Bax, diqqət yetirirsinizsə burada bunu nizamlaya bilmirik, gah soyuyur, gah da istiləşir. Allah: “Orada həmişə münasibdir” deyir, həmişə ilıq hava hakimdir.

“(Meyvələrin) kölgələri onlara çox yaxındırdərilmələri olduqca asanlaşdırılıb. Meyvə ağaclarının kölgələri altındadırlar, budaqları da xeyli sallanmışdır, yaxındır, belə əlini uzadan kimi alacaq şəkildə. Onsuz da, o əlini uzadan kimi, budaq da sallanır ona tərəf, yəni onu ala bilməsi üçün.

“Ətraflarında gümüşdən hazırlanmış büllur qablar”, bu təkamüllə mi meydana gəldi? Allah yaratdı. Qədəhlər dolaşdırılar”.

“Gümüşdən hazırlanmış büllur qablar ki”, bax: “Gümüşdən hazırlanmış büllur qablar”, yəni eyni zamanda şüşə, gümüş və büllur.

“Onları müəyyən ölçü ilə hazırlayıblar”, yəni çox düzgün, çox mükəmməldir.

“Orada onlara bir badə içirdilər ki, qatışığı zəncəfildir”. Təbii ki, çox xoş qoxuya və dada işarə edir. Bu bildiyimiz zəncəfil deyil.1368612725_5

Bu elə bir bulaqdandır ki, o, cənnətdə səlsəbil adlanır”, yəni həmişə Allah rizası üçün, paylanılan bir bulaq.

“Ətraflarında əbədi (gənc və gümrah) olan yeniyetmələr olar”. Xidmət edirlər. Bunlar təkamüllə mi yaradıldı? Allah yaradır.

“Sən onları gördüyün zaman, saçılmış mirvari dənələri hesab edərsən. Mirvari belə saçıldıqda nə qədər çox olar? Cənnətdə belə tərtəmiz, belə olduqca mükəmməl, olduqca gözəl, dəriləri işıl-işıl parıldayan, dümağ, belə çox gözəl görünüşlü gənclərdir deyir.

“Hara baxsan, nemət və böyük mülk görərsən”. Hara baxsa; meyvə ağacları, mebellər, gözəl toxunmuş yastıqlar. “Böyük mülk görərsən”, yəni: “Cənnətdə heyrətamiz zənginlik görərsən” deyir.

“Onların əynində nazik ipək və atlasdan yaşıl paltarlar var. Nazik ipək də var, qalın ipək də, paltarlar. Yaşıl paltarlar, yəni cənnətdə hakim rəng yaşıldır. “Yaşıl paltarlar var deyir. Təbii ki, digər rənglər də var, lakin belə tanıdıcı bir rəng olaraq yaşıl var, lakin bu cənnət yaşılıdır, yəni çox valeh olacağımız bir yaşıldır, yəni bizim bildiyimiz yaşıl deyil.

“Gümüş bilərziklərlə bəzəniblər. Belə qollarında gümüş var, lakin təbii ki, bu bildiyimiz gümüş deyil, insanların çox xoşlayacağı gümüşdür. Cənnətdə görəcəyik, yəni cənnət gümüşü ayrıdır, bildiyimiz gümüş deyildir.

“Rəbbi, onlara tərtəmiz şərab içirtmişdir”. Bu şərab da bildiyimiz şərab deyil, yəni alkoqolsuz, çox zövq verən, dadı çox gözəl, qoxusu gözəl ləzzətli bir içkidir.

Allah: “Şübhəsiz ki, bu, sizin üçün mükafatdır. Sizin səy göstərməyiniz şükrə dəyər, (məqbul) görülmüşdür” deyir.