Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (14 dekabr 2011, 01:00)ee2eee8989ec

Adnan Oktar: Bax.  Allah deyir,  Saffat surəsi, 49. “Sanki onlar, qorunub saxlanmış bir yumurta kimi (valehedici və hamardırlar)”, yəni dəriləri olduqca mükəmməl, valehedici və hamardır deyir, qorunub saxlanmış yumurta kimi. Yəni yumurtadakı xəttlərə bənzəyən bədən xəttləri, o qədər gözəldir deyir, Allah.