Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (14 dekabr 2011, 01:00)

Adnan Oktar: “Allah, mömin kişilər və mömin qadınlara içində əbədi qalmaları üçün”, sonsuza qədər qalmaları üçün, “altından çaylar axan cənnət bağları və Ədn cənnətlərində gözəl məskənlər vəd etmişdir”. Altından çaylar axır həmişə, evlərin arasından axır belə kiçik çaylar, olduqca gözəl evlərdir. Hər şeyi Allah yaradır, hizir_ahirzamancənnət evlərini də Allah yaradır. Bu cənnət evlərinə, bu insanlar, təkamülçü hocalar, Quranda təkamülə dəlil var deyənlər izah gətirə bilməzlər. Bax, cənnət evləri var, cənnət təkamülləmi yaradıldı? Onu da Allah yaradır.

“Allahın rizası isə, ən böyükdür”. Bax, Allahın rizası isə, ən böyükdür, Allah: “Allahı sevmək, Allahdan xoşlanmaq, belə ki, ən böyük zövq alacağınız şey budur” deyir, həddən ziyadə zövq alacağınız şey budur; Allahı sevmək.

Məhz böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur”. (Tövbə surəsi, 72)