Allaha itaət edin, Onun Elçisinə itaət edin və asi (üsyankar) olmaqdan çəkinin! Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

(Maide surəsi, 92)

загруженное (2)

Ərəbca Oxunuşu: Və ətiyuu Allahə və ətiyuu ərrəsulə ve ihzəruu fə in təvəlləytum faləmuu ənnəma ala rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

… faləmuu ənnəma ala rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

… bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

228 + 92 + 110 + 347 +1064 + 133 = 1974 (şəddəsiz)

228 + 142 + 110 + 347 + 1064 + 133 = 2024 (şəddəli)