Günahkarların tutduğu yolun aydın seçilməsi üçün Biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.
(Ənam surəsi, 55)

 Opened_Qur'an

Və kəzâlikə nufassılul âyâti və li təstəbînə səbîlul mucrimîn(mucrimînə).

Biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.

Və   kəzalikə  nufassilu  əlayati

6 + 770 + 250 + 443 = 1469/2047 Şəddəsiz