Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (29 dekabr 2011, 11.00)

Adnan Oktar: “İkisi də qapıya tərəf qaçdılar”. Hz. Yusif (ə.s) çox sevimlidir, maşaAllah, çox şirindir. Kim bilir necə? Bir də, deməli, geniş bir evdir, yəni qaçmaq üçün, çünki kiçik bir ev olsa, kiçik bir otaq olsa belə olmaz. Qaçmaq üçün, sürət almaq lazımdır. Böyük bir salon olduğu aydın olur, yəni izahatdan aydın olur. Qadın qaçıb arxasından yetişir və köynəyini tutaraq, arxadan çəkib cırır. Hz. Yusif (ə.s) da qüvvətlidir, lakin deməli, qadın da qüvvətliymiş. Tutduqda, yəni şəhvətdən gözü döndüyü üçün, qadın köynəyi tutduqda hz. Yusif (ə.s) da müqavimət göstərdiyi üçün, köynək kürəyində cırılır. “(Tam)” bu anda “qapının yanında qadının əriylə qarşılaşdılar”. Allah qarşılaşdırır. “Qadın dedi: “Ailənə pislik etmək istəyənin”. Bax, nə qədər namərdcə bir rəftar, görürsünüzmü? Bəs sən quransevirdin, elə deyil? Allah qorxusuna, Allah sevgisinə əsaslanmayan sevgi həvəsdir və məhz belə alçaq, çox mərhəmətsiz və namərd olar. Madam ki, o qədər sevirsən, o zaman, belə bir böhtan atılar mı? Bax gör nə deyir: “Ailənə pislik etmək istəyənin cəzası, zindana salınmaqdan və ya ağrılı-acılı bir əzaba düçar edilməkdən başqa nə ola bilər?”, yəni tam klassik namərd xarakteri. Baxın: “Ailənə pislik etmək istəyənin, zindana salınmaqdan” bir də bax, nə qədər tez ağlına gəlir. Adamı da təhrik edir. Bax: “Ailənə pislik”. “Pislik etmək istəyir” deyir, “sənin ləyaqətinə, şərəfinə, namusuna hücum etdi” deyir və istiqamətləndirir, “zindana salınmaqdan”, yəni ona ağıl verir, “zindana salınmaqdan və ya ağrılı-acılı bir əzaba düçar edilməkdən başqa nə ola bilər?” Yəni: “Qamçılanmasından, döyülməsindən başqa nə ola bilər?’