Hörmətli Adnan Oktarın 8 may 2011-ci ildəki müsahibəsindən Bəqərə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Bəqərə surəsi, 246. “Musadan sonra İsrail oğullarından bir dəstəni (onların başına gələnləri) bilmirsənmi? O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər: “Bizə bir hökmdar (məlik) təyin et (göndər) ki, Allah yolunda vuruşaq!” O dedi: “Sizə vuruşma vacib edilsə, ola bilsin ki, vuruşmayasınız?” Onlar dedilər: “Madam ki, biz yurdumuzdan çıxarılmışıq və Y3Ry4Eövladlarımızdan ayrılmışıq, onda nə üçün Allah yolunda vuruşmayaq?” Vuruşmaq onlara vacib edildikdə isə onlardan az bir qismi istisna olmaqla (hamısı döyüşdən) üz çevirdilər. Allah zalımları tanıyır. Müsəlmanların hər vaxt bir məlik, bir imam, bir Mehdiyə ehtiyacları olduğunu Quranın bu ayəsində görürük. Diqqət edin: “…Bizə bir məlik göndər.”– deyilir. Mütləq müsəlmanların bir liderə ehtiyacları var. Allah yolunda mübarizə aparın, deyirlər inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onlara peyğəmbərləri dedi: “Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi (göndərdi)!'” Baxın o da Mehdidir, o dövrün Mehdisidir. Müsəlmanlar başsız olmur, mənəvi şəxslə davam etmirlər. Nə edirlər? Mütləq bir imama, bir liderə, bir böyüyə bağlanırlar. O dövrdə kimə bağlanmışdılar? Diqqət edin, hətta “Peyğəmbərləri dedi ki,…deyilir, bizim də Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) nə deyir? Allah sizə hz. Mehdi (ə.s.)-ı göndərdi deyir. Burada da nə deyir o dövrdəki Peyğəmbər? “Allah sizə Talutu (məlik olaraq) göndərdi.” eynisidir.