Hörmətli Adnan Oktarın 3 may 2011-ci ildəki söhbətindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Yəhudi və xristianlar:” Yəhudi və xristianlar haqqında Quranın hökmünə baxılır. Quranda yəhudi və xristianlarla əlaqədar ayələri bilirsiniz, araşdırdınız?  Xeyr. Yalnız bir ayəyə bağlanmışlar: “Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri dost tutmayın!.” Yaxşı, Quranın digər ayələrini niyə görməzlikdən gəlirsiniz? O ayə, ayədir düzdür, digər ayələr isə ayə deyil? “Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl Kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri (özünüzə) dost tutmayın.”quran worry beadsdeyir Allah. Yalnız bu (yəhudilər və xristianlar) deyil eyni zamanda kafirləri (özünüzə) dost tutmayın.deyir Allah. Onu niyə demirsiz? Çünki kafir qohumları var, maraqlarına uyğun gəlmir. Bəlkə özü də kafirdir, o da maraqlarına uyğun gəlmir. Dininlə lağ edirsə, dininə hücum edirsə dostluq etmirsən, vəli etmirsən. Quranın hökmü də budur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) otursunlar deyə cübbəsini çıxarıb, xristianların altına sərirdi, yəhudilərin altına sərirdi. Allah ayədə xüsusi olaraq … Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır”-deyir Allah. Həm də  “Kitab verilənlərin ismətli qadınları ilə evlənə bilərsiniz”-deyir Allah. Xristian qadınla evləndiyində, arvadın olur, yoldaşın olur, və yaxud yəhudi qadınla evləndiyində “sevgilim, eşqim, bir dənəm” deyirsən. Necə düşmən ola bilər, necə lənətli ola bilər bilmirəm, nə cür olmalıdır. Eyni yastıqda yatırsan, onun bişirdiyi yeməyi yeyirsən, uşaqlarının anası olur. Bunu Allah deyir, Allah.