Hörmətli Adnan Oktarın 9 dekabr 2010 tarixli müsahibəsindən Ənkəbut surəsi ilə əlaqədar izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Bir səhifə də açım. “Qövmünün cavabı isə ancaq: “Ya onu öldürün, ya da yandırın!”– demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da, bunda mömin adamlar üçün (mənimsəməli bir) ibrət vardır.” Mehdi (ə.s.)-ı da öz ağıllarına güvənib yandırmaq istəyəcəklər, amma yandıra bilməyəcəklər. Özləri yanacaqlar, Mehdi (ə.s.)-ı yandıra bilməzlər. Mehdi (ə.s.) şeytanları yaxşı yandırar, inşaAllah.