Hörmətli Adnan Oktarın 1 may 2011 tarixli müsahibəsindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar izahları.

ADNAN OKTAR: Şüəra surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aydın Kitabın ayələridir.” “Quran Açıq-aydındır”-deyir Allah, başa düşülməyən yeri yoxdur, aydındır. “Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?” Allah hidayət vermir onlara, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də onların halına çox kədərlənir. Allah bununla əlaqədar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqətini çəkir, kədərlənməməyi, əks təqdirdə özünü həlak etməyəcəyini buyurur və buna aid bir ayə endirmişdir Allahu Təala. Biz istəsəydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi”-deyir Allah. Əbcədi 2022-ci ili, yəni hz. İsa Məsih (ə.s)-ın nüzul edəcəyi tarixi verir, inşaAllah. Diqqət edin, Allah:

Biz istəsəydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərik.” “Göydən endirərik”-deyir Allah. Tam 2022-ci ili verir. Onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın nüzuluyla bütün dünya müsəlman Hz İsa (as) Dizisinideki Oyuncusuolar. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə insanlar müsəlman olmurdu, təkrar-təkrar izah edirdi, amma olmurdu (iman etmirdilər). Az insan olardı o bölgədə, (iman edən) oldu, amma çox yayılmadı. Peyğəmbər (s.ə.v) də buna çox kədərlənirdi. Baxın, nə deyir Allah? Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən? Çünki qədərində yoxdur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə İslamın dünyaya hakimiyyəti yox idi, qədərində yox idi. Nə vaxt olacaq? Hz. İsa Məsih (ə.s) dövründə olacaq, Axırzamanda olacaq.

Davam edir Allah: “Biz istəsəydik”-deyir, yəni “Mənim istəyimlə olar”-deyir Allah. “İstəsəydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.” 2022-ci il tarixini verir. Onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.” Bu dövrdə bütün dünyaya İslam hakim olacaq, Quran ayəsi var. Ər-Rəhmandan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.” Nə vaxt xəbərdarlıq gəlirsə üz çevirirlər, qəbul etmirlər.Onlar (ayələri) uydurma saydılar. Məsxərəyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir.”-deyir Allah. Necə ki, “Hz. İsa Məsih (ə.s) gəlməyəcək, Hz. Mehdi (ə.s) çıxmayacaq,” deyirlər, elə deyilmi? Baxın, Allah nə deyir?: Məsxərəyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir.” inşaAllah.Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zalım qövmün“” O dövrün Mehdisi hz. Musa (ə.s) idi. Get o zalım qövmünyəni dəccaliyyətin hakim olduğu qövmə get.