Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (15 may 2012, 23:00)

Adnan Oktar: Hədis. “Rəsulullah buyurdu: “And olsun, biz Zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz ki, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq”, (Ənbiya surəsi 105). Ayədə Zikr deyildikdə, əvvəllər göndərilmiş oldbook-mbütün kitablar nəzərdə tutulur. “Yer üzünə, mütləq, mənim yaxşı qullarım varis olacaqlar”, ayəsiylə isə, Qaim Məhəmməd Mehdi (ə.s) və onun səhabələri” nəzərdə tutulur deyir, səhabələridir. “Quranda, ayədə nəzərdə tutulan budur” deyir. Səhabədən rəvayət. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə təfsir etdiyi deyilir.