Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (13 may 2012, 23:00)

Adnan Oktar: “Ətrafınızdakı bədəvilərdən münafiq olanlar və Mədinə xalqından nifaqı vərdişə çevirənlər var. Münafiqliyə alışmışdır, həmişə münafiqlik edir. “Sən onları tanıya bilməzsən, Biz onları 26264_382734019359_343189849359_3554414_3480203_ntanıyarıq. Bax, Peyğəmbər olduğu halda, Allah Peyğəmbər (s.ə.v)-ə, sən tanıya bilməzsən deyir. Münafiq o qədər gizlidir, bəlli olmur. Yəni müsəlmana çox bənzəyər. “Biz onları iki dəfə əzablandıracağıq”, müsəlman olub da səhvlik etsə bir dəfə, kafir də olsa bir dəfə əzab. Lakin münafiqə iki dəfə əzab verilir. “Sonra onlar böyük əzaba qaytarılacaqlar. Allah: “Bununla da, kifayətlənməyəcəyəm” deyir, “daha böyük əzabla əzablandıracağam” deyir.