Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (22 iyul 2012, 23:00)

Adnan Oktar: Allah: “De” deyir, “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizə heç bir şey üz verməz”. Allah: “Bizdən qorxub qaçdığınız hadisələr var ha, onsuz da onlar taledəki hadisələrdir” deyir. Fərz edək ki, detektiv bir hadisə olmuş olsa taledə olar və ya başına bir hadisə gəlmiş olsa, hücum edilmiş olsa taleyindəki hadisə baş vermişimages (4) olar. Ona nə faydası var? Savabının artmasına faydası var. Bədiüzzaman həbs olundu, nə oldu? Cənnəti genişləndi. Həbsə girir, cənnətini genişləndirir; təhqirə uğrayar, cənnəti genişlənər; böhtana uğrayar, cənnəti genişlənər. “O bizim Mövlamızdır. Eləcə də, möminlər təkcə Allaha təvəkkül etməlidirlər”. Allah: “Özünü Allaha təslim etdikdə çox rahatlayarsan” deyir.