Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (22 iyul 2012, 23:00)

Adnan Oktar:  “Halbuki, biz də, Allahın ya Öz qatından və ya bizim əlimizlə sizə bir əzab toxunduracağını gözləyirik”. Allahın sizə bəla verəcəyini gözləyirik. Allah ya beyninizin damarını yırtar, ya ürəyinizi tutub parçalayar, ya da dəccalları boğar. “O zaman siz də gözləyin, şübhəsiz ki, biz də sizinlə al-quranbirlikdə gözləyənlərdənik! Məsələn, o, zəmanət altında olduğunu zənn edir. Məsələn, Firon sarayında çox zəmanət altında olduğunu zənn edirdi. Allahın ona bir şey etməyəcəyini və ya bir yerə qaçdıqda xilas olacağını zənn edir. Halbuki Allah onu oraya öldürməyə aparır. Orada qurtulacağını zənn edir. Məsələn, bir yerdə başına bir bəla gələcəyini zənn edir, qaçır. Orada qurtulacağını zənn edir. Halbuki Allah onu oraya boğmağa aparır. Hz. Xızır (ə.s) öz dənizində boğar. “O zaman siz də gözləyin, şübhəsiz ki, biz də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənik!” Yəni Allah: “Sizə bir bəla verəcəm” deyir.