Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (19 oktyabr 2012, 22:00)

Kəhf surəsi, 1 (Quranda hər şey yazılmışdır)Quran

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Həmd, Kitabı Öz quluna nazil edən”, Allaha həmd olsun,və onda heç bir nöqsana yol verməyən Allahadır!” Nöqsana yol verməmək nə deməkdir? Kitabda hər şey vardır mənasını verir. Nöqsana yol verməmək Allaha məxsusdur.