Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti

(7 yanvar 2012, 21:00)

Adnan Oktar: Furqan surəsi, 72. “Belə ki, onlar yalandan şahidlik etməyənlər”. Bax, Allah yalan danışmağı qadağan edir. Yalan çox çirkin şeydir. “Boş və faydasız sözlə qarşılaşdıqları zaman ləyaqətlə ötüb keçənlərdir”. Televizorlarda, məsələn, görürük, dır dır dır iki saat boş-boş danışırlar. Bas düyməni, keç. Allah:Boş və faydasız sözlə qarşılaşdıqları zaman ləyaqətlə ötüb keçənlərdir” deyir. Keçmək demək mütləq yerimık demək deyil. Düyməni basarsan, oradan da keçərsən, inşaAllah.

1