Hörmətli Adnan Oktarın A9 və Kayseri telekanallarındakı canlı söhbəti
(17 aprel 2011; 00:30)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Əraf surəsi, 204. “Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin və susun. Ümid olunur ki, sizə rəhm olunsun”. Məscidlərdə Quran oxunur; insanlar ayaqüstü, nə vaxt yemək yeyəcəklərini danışırlar, boş sözlər danışırlar. Mən Topqapıya ziyarətə getdim. Orada gurultu ilə Quran 1407498695_1371553212-774oxunur; turistlər uğultu şəklində danışırlar. Ya Quran tilavəti oxunduqda onların eşitmədiyi şəkildə oxunsun, ya da oxunursa da, dinləmələri təmin edilsin. Allah açıqca nə deyir: “Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin və susun”. Danışmaq haramdır, dinləməmək haramdır. “Ümid olunur ki, sizə rəhm olunsun”.