Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti
(19 fevral 2012; 21:00)

Adnan Oktar: Əhqaf surəsi 29-cu ayə. “Bir zaman bir neçə cini Quranı dinləmək üçün, sənin yanına yolladıq”. Bir neçə cin, bəlkə hazırda burada da varlar. “Beləliklə, onun yanına gəldikləri vaxt, bir-birlərinə: “Qulaq asın!” dedilər. Oxunub qurtardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədilə öz qövmlərinin yanına qayıtdılar”.

Əhqaf surəsi 30-cu ayə. “Onlar dedilər: “Ey qövmümüz! Biz, həqiqətən də, Musadan sonra nazil edilmiş, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, haqqa və düz yola yönəldən bir Kitab dinlədik!”” Cinləri Quranla kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scaleöyrətmək lazımdır. Çox məlumatsız olurlar. Bilən, ustad olanların vaxtaşırı onlara Quran dərsi vermələrində fayda var. Onların camaatının çoxalması, aralarında müsəlman, imanlı cinlər olması əhəmiyyətlidir. Xüsusilə hocalar yetişdirmək lazımdır aralarından, cinlərdən. Alimlər o biri cinləri öyrədə bilsinlər deyə. Quranı elə də bilmirlər. Bunun üçün cin öyrətmək əhəmiyyətlidir. Yaxşı bilən, cinlərlə əlaqəsi ola bilən alimlərin cinləri öyrətməsində fayda var, inşaAllah.