Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti
(15 mart 2013; 11:00)

Şeytandan Allaha sığınıram. “Uğrumuzda cihad edənlərə mütləq yollarımızı göstərərik. Şübhəsiz ki, Allah xeyirxah əməl sahiblərilədir”. (Ənkəbut surəsi, 69)

Adnan Oktar: İndi biz Allah uğrunda mübarizə aparırıq, deyil mi? Allah bizə yolunu göstərir mi? Həm də necə. Fosilə ehtiyacımız olur, Allah da yaradılışı isbat edən 500 milyon fosil verir. Allah Öz yolunda gedənlərə yolunu necə göstərir? Zülalların molekulyar quruluşunun təsadüfən qeyri-mümkün olduğunu Allah elmi olaraq dəlillərlə özlərinə dedirdir, öz adamlarına dedirdir. Yolumuzu açır Allah. Bizə televiziya verir, interneti yaradır, bütün dünyamekan1 ilə əlaqəmizi təmin edir. Radio yaradır, bütün dünya ilə əlaqəmizi təmin edir. Facebook-dan ordan-burdan, hər yerdən əlaqə yaratmaq imkanı təmin edir Allah. Allah nə deyir?; “Yollarımızı göstərərik”. Allah hər cür yolu göstərir, biz də o doğru yolda irəliləyirik, maşaAllah.