Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti
(15 mart 2013; 11:00)

Adnan Oktar: Elçi: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” dedi(Furqan surəsi, 30). Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in tək şikayəti budur. Yəni mövhumatçıların nə qədər azğın və nə qədər güclü olacaqlarına Quran işarə Opened_Qur'anedir. Mövhumatçı düşüncəyə sahib olan birinin nələr edəcəyinə işarə edir. Baxın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir şikayəti var axirətdə; “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” Yəni xurafatlara yönəldilər, Quranı əsas götürmədilər. Hal-hazırda da onsuz da bütün İslam aləminin başı xurafatlarla bəladadır. Çəkilən əzabların səbəbi də o, xurafatlar, uydurmalardır.