Hörmətli Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti
(13 mart 2013; 12:00)

Adnan Oktar: İsra surəsi, 45. “Sən Quran oxuduğun zaman səninlə Axirətə inanmayanların arasına 1391583660_qurani_kerim_00001gözəgörünməz pərdə çəkdik”. Mövhumatçıya Quran oxuyarsan, qəbul etməz. Darvinistə oxuyarsan, qəbul etməz. Niyə? Allah açıqlayır: “Gözəgörünməz pərdə çəkdik”. İkinci məndə. Birinci məndə deyil. Başqa bir həyatda yaşayır, xüsusi olaraq, Allah tərəfindən yaradılıb. Dolayısilə dediyini anlamaz.