Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2011-ci ildəki müsahibəsində Nur surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınırıq. Ya Allah, bismillah. Nur surəsi, 22-ci ayə: “Aranızdakı fəzilət və sərvət sahibləri“, əvvəlcə fəzilətli olanlar deyilir. Sərvət sahibləri isə, sonra deyilir. Çünki sərvəst sahibi olub da, fəzilət sahibi olmasa bir şey olmaz, ondan elə də bir şey çıxmaz. Lakin fəzilət və sərvət sahibidirsə o zaman olar, “yaxınlara” yaxınlığında kimlər varsa, yəni qohumlarına, “yoxsullara” malı, mülkü olmayan kasıblara. “Allah yolunda hicrət edənlərə”, məsələn, evini tərk edib getmişdir, müsəlmanların yanına gəlmişdir, hicrət etmişdir, quran-2“onlara verdikləri malı azaltmasınlar, bağışlasınlar və xoş qarşılasınlar”. Baxın, həm bağışlamalı, həm də xoş qarşılamalıdırlar. “Məgər Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”. 23-cü ayə: “Namuslu, bir şey bilməyən mömin qadınları (zinada) günahlandıranlar, dünyada və axirətdə lənətləniblər. Onları böyük əzab gözləyir”. Təmiz, mömin, müttəqi qadınları zinada günahlandırmaq, onları töhmət altında buraxmaq haramdır. 24-cü ayə. Allah: “O gün ki, dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir“. Yəni onlar rədd etsə də, ayaqları və əlləri də işlədikləri günahı onlara bildirir. 25-ci ayə: “O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın haqq olduğunu biləcəklər!” Yəni Allahın haqqı mütləq yerinə yetirdiyini, Allahın haqq olduğunu biləcəklər.