Hörmətli Adnan Oktarın 27 dekabr 2010-cu ildəki müsahibəsində İsra surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: İsra surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Şeytandan Allaha sığınıram.

1-ci ayə: “Bəzi ayələrimizi özünə göstərmək üçün, bəndəsini (Peyğəmbər (s.ə.v)-i) bir gecə Məscidulhəramdan ətrafını bərəkətli etdiyimiz Məscidüləqsaya (Beytül-müqəddəsə) aparan O Allah ucadır. Həqiqətən O, eşidəndir, görəndir!” Allah, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möcüzəsindən bəhs edir.

7-ci ayə: “Sonunda vəd gəldiyi zaman”. 2019-cu ili verir. Mehdi (ə.s) zühur etdikdə, ona da işarə edir inşaAllah. Həm qiyamət, həm Mehdi (ə.s)-a işarə edir.

1