Hz. Mehdi (ə.s)-ın heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa sahib olması

Əbdülvahid ibn Abdullah, Əhməd ibn Məhəmməd ibn Rabah əz-Zühri, Əhməd ibn Əli əl-Himəyri, Həsən ibn Əyyub, Əbdülkərim ibn Əmr əl-Əmr əl-Hasami, İshak ibn Cərir və Hucr ibn Zaidə vasitəsilə Humran ibn Ayandan rəvayət edir:

Əbu Cəfər (Məhəmməd s.ə.v.)-dən soruşdum:

“Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] sənsənmi?

“Mən Rəsulullahın [sallallahu əleyhi və alihi] övladı və qanından bir kimsəyəm. Allah istədiyini edəndir.” deyə buyurdu.

Sualı təkrarlayınca belə dedi:

“Nə istədiyini bilirəm. Sənin sahibin geniş qarınlıdır və heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa malikdir.”

Məhəmməd ibn İbrahim Numanı, Kitabül-Qaybə (Tahran, 1397), s. 216. [İSAM dəmirbaş nömrə: 016351]

103