Hörmətli Adnan Oktarın 19 mart 2011-ci ildəki müsahibəsində Nur surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Bəril Qonçagül: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Nur surəsi, 55-ci ayə: “Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri “güc və hakimiyyət sahibi” etdiyi kimi, onları da yer üzündə “güc və hakimiyyət sahibi” edəcək, özləri üçün seçib bəyəndiyi dinlərini özlərində hakim edib gücləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar təkcə Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra inkar edənlər – məhz onlar fasiqlərdir”.

619047Adnan Oktar: 56-cı ayəni də Əru hocam oxusun.

Əbru xanım: “Doğru-düzgün namaz qılın, zəkat verin və elçiyə itaət edin. Ümid olunur ki, sizə rəhm oluna!”

Adnan Oktar: 57-ci ayəni də sən oxu.

Tuğçə xanım: “İnkar edənlərin, yer üzündə (Allahı) aciz buraxacaqlarını güman etmə. Onların son sığınma yerləri oddur. O, necə də pis qayıdışdır!”

Adnan Oktar: Quran oxumaq bərəkətdir, qəlbdə rahatlıq meydana gətirər. Allah, bu vəsilə ilə insanlara həm savab yazar, həm rizasına uyulmuş olunar, həm də üzərində pis bir şey, narahatlıq vardırsa, onu üzərindən götürər. Xeyirdir, yəni Quran oxunan evə bərəkət gələr, gözəllik gələr inşaAllah.