Hörmətli Adnan Oktarın 19 mart 2011-ci ildəki müsahibəsində Tövbə surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 100: “Önə keçən mühacirlər”, hicrət edənlər, mühacir; hicrət edən mənasını verir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki müsəlmanlar digər müsəlman qardaşlarının yanına gedirlər. “Və Ənsar ilə”, yəni qarşılayanlar, mühacirlər Ənsarın yanına gedirlər, “və Ənsar ilə onlara gözəl 76852_mallarini_ve_canlarini_allah_yolunda_vakfeden_ashabişəkildə tabe olanlar;”, yəni oradakı müsəlmanlar, səhabələrə gözəl şəkildə tabe olanlar. “Allah onlardan məmnun qalmış, onlar da Ondan məmnun qalmışdırlar”. Yəni Allah onlardan razı qalmış, onlar da Allahdan razı qalmışdırlar. “Həmçinin (Allah) onlar üçün, içində əbədi qalacaqları, altından çaylar axan cənnət bağları yaratmışdır. Böyük “qurtuluş və xoşbəxtlik” budur”. Su səsi, suyla iç-içə olmaq insanlar üçün nemət olduğuna görə, su cənnətdə sevinc meydana gətirir. Lakin insan, imanından ötrü xoşbəxt olar. Sudan ötrü xoşbəxt olmaz, sırf sudan xoşbəxt olunmaz, imandan ötrü xoşbəxt olunar inşaAllah.