Hörmətli Adnan Oktarın 2 mart 2011-ci ildəki müsahibəsində Nisa surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Nisa surəsi, 141. Şeytandan Allaha sığınıram; “Onlar sizə göz qoyurlar. Əgər Allahdan sizə bir fəth (zəfər və qənimət) gəlsə: “Məgər biz də sizinlə deyildikmi?” deyərlər”. Biz də sizinlə birlikdəydik! deyirlər. “Lakin kafirlərə bir pay nəsib olsa”, yəni onlar qalib gəlsələr, məgər sizə üstünlük təmin etmədik mi? Möminlərdən sizə (gələcək təhlükələrin) qarşısını almadıq mı? deyərlər”. “Onsuz da biz müsəlmanlara qarşı çıxırdıq deyərlər” deyir. “Qiyamət günü Allah sizin aranızda hökm verəcəkdir. Allah kafirlərə möminlərin əleyhində qətiyyən yol verməz”. Baxın: “Allah kafirlərə möminlərin əleyhində qətiyyən yol verməz”. Bu bir möcüzədir. Dəccaliyyətin mütləq məğlub olacağının, mehdiyyətin qalib gələcəyinin zəmanəti olan bir ayədir.

4