Hörmətli Adnan Oktarın 1 mart 2011-ci ildəki müsahibəsində Yusif surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Yusif surəsi, 100. “O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi”. Ata-anaya nə qədər sevgi və hörmət göstəriləcəyi izah edilir. Taxt, dövlətin onun üçün ayırdığı ən mühüm məqamı müəyyənləşdirən simvoldur. Hz. Yusif (ə.s) iltifat olaraq nə edir? Üstün bir gözəllik göstərərək ata-anasını taxta çıxardıb-oturdur. Onlar da, “onun üçün səcdəyə qapandılar”. Onlar da ona heyrətamiz sevgi göstərirlər. O vaxtlar sevgi ifadəsi, hörmət ifadəsi səcdə idi, sonradan o salama çevrildi. “Səcdə təkcə Allah üçün edilən bir ibadət növüdür, lakin o dövrdə səcdə və salam hörmət ifadəsi idi, ibadət deyildi. Katalində bir insana salam vermək, salam verdiyi insana səcdə etməkdir.

Allahın Rəsulu (s.ə.v) isə bizə əssəlamü əleykum və rəhmətullah deməyi öyrətdi. Bu salam cənnət əhlinin salamıdır dedi. O dedi: “Atacan! Bu, çoxdankı yuxumun yozumudur””. Hz. Mehdi (ə.s) da nə deyəcək? Daha əvvəlki hədislərin eynilə gerçəkləşdiyini gördünüz deyəcək. “Doğrusu Rəbbim onu gerçəkləşdirdi”. Hz. Mehdi (ə.s) nə deyəcək? Allah o rəvayətləri gerçəkləşdirdi, eynilə çıxdı deyəcək, acmL8upq-MYinşaAllah. “Mənə yaxşılıq etdi”. Hz. Mehdi (ə.s) nə deyəcək? Allah mənə yaxşılıq etdi deyəcək, inşaAllah. “Çünki məni zindandan çıxartdı”. Hz. Mehdi (ə.s) da nə deyəcək? Allah məni zindandan çıxartdı deyəcək. Allah özünü zindandan çıxartdığı üçün Allaha şükür edəcək. Nə deyəcək? Məni həbsə salan da, həbsdən çıxaran da Allahdır deyəcək, inşaAllah.

Quran ona işarə edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın da həbsxanaya salınacağını anlayırıq. “Şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra”, deməli, bəzi müsəlmanlar hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı əks rəftar alacaqlar və araları dəyəcək, aralarında düşmənçilik meydana gələcək. “Vurduqdan sonra (O) sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, mənim Rəbbim istədiyini çox incə nizamlayıb tədbir görəndir”.

Deməli, ta səhradan, başqa yerlərdən insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın yanına gələcəklər. Ən uzaq diyarlardan insanların hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edəcəyinə işarə edir. “Şübhəsiz ki, mənim Rəbbim istədiyini çox incə nizamlayıb tədbir görəndir”. Hz. Mehdi (ə.s)-ın taleyində, mehdiyyətdə çox incə tədbir və çox incə təfərrüatlar üzərində dayanacağını anlayırıq. Elə qarışıq və elə incə bir tale olacaq ki, nəfəs kəsici olacaq, inşaAllah. “Həqiqətən, Bilən, Hökm və Hikmət sahibi olan Odur”. Həqiqətən hər şeyi bilən Allahdır. Hökm sahibi olan Odur, hikmət sahibi olan Odur.