Hörmətli Adnan Oktarın 25 fevral 2011-ci ildəki müsahibəsində Nur surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah göylərin və yerin nurudur”. Risale-i Nurun sərbəst buraxıldığı tarixləri verir. 1950-ci illəri verir. “Allah göylərin və yerin nurudur”. Lakin Risale-i Nurun sərbəst buraxıldığı tarix çox mənalıdır, yəni 1955-ci, 1956-cı illər, inşaAllah. “Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nurunun məsəli, içində çıraq olan”, yəni qəndil olan, “çıraq olan bir qəndilə bənzəyir”. Bax qəndilə diqqət çəkib. “Çıraq bir şüşənin içindədir”. Bax od, yanan o şey bir şüşə içindədir. “Şüşə də, sanki inci kimi bir ulduzdur ki,” yəni “par-par parıldayan bir lampa kimi parıldayar ki,” deyir. “Şərqə və qərbə aid olmayan mübarək zeytun ağacından yandırılar. Bu elə bir ağacdır ki, demək olar ki, od ona toxunmasa da, yağı işıq verər”. Baxın elektrik lampası, elektriklə işıqlanan bir hadisə, nə qədər aydın izah edilir. Bu qəndilin enerjisinin xüsusiyyəti nədir bilirsinizmi? Od ona toxunmamışdır, od yoxdur. Oddan istifadə edilmir. Oddan istifadə olunmadan yanır bu lampa. İkinci xüsusiyyəti nədir? Şüşə içində, şüşə içindəki bir oddur. Lakin od toxunmadan yanır bu. Bu nədir? Elektrik lampası, çox aydındır. “Bu, nur üstündə nurdur. Allah istədiyini Öz nuruna yönəldər”. Bu da hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verir. 1980 tarixini verir. Bax: “Allah istədiyini Öz nuruna yönəldiə”. Bu ayə; “Allah istədiyini Öz nuruna yönəldər”, tam 1980 tarixini verir. “Allah insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi Biləndir. Bu nur Allahın, tikilib ucaldılmasına və içində Öz adının zikr edilməsinə icazə verdiyi evlərdədir”. Baxın ayədə: “Bu nur Allahın, tikilib ucaldılmasına və içində Öz adının zikr edilməsinə”, Allahın adının, Allahın təbliğ edilməsi, Quranın təbliğ edilməsi, İslamı yayacaq hər cür fəaliyyət; “icazə verdiyi evlərdədir”. Məsələn, hazırda bu evdə belə bir fəaliyyət vardırmı? Var, Allah icazə vermiş, edilir. Başqa evlərdə də var. Müsəlmanlar var.  “Onların içində səhər-axşam Onu təqdis edərlər”. Allah: “Gecə də təqdis edərlər, səhər də təqdis edərlər” deyir

.76852_mallarini_ve_canlarini_allah_yolunda_vakfeden_ashabi