Hörmətli Adnan Oktarın 25 fevral 2011-ci ildəki müsahibəsində Məryəm surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Məryəm surəsi, şeytandan Allaha sığınıram; “Sonra onların arxasından elə nəsillər törədi ki, namaz (qılma həssaslığın)ı itirdilər və şəhvətlərinə qapıldılar. Beləliklə də, bunlar azğınlıqlarının cəzasıyla qarşılaşacaqlar”. Allah: “Namaz qılmamağın böyük günah olduğunu” söyləyir. Allah ilk növbədə xüsusilə bunu ifadə edir. “Və şəhvətlərinə qapıldılar”. Şəhvət hər cür dünyəvi mənfəət və əyləncədir, şəhvət sırf seksuallıq deyil. Allah üçün olmayan dünya sevgisi. “Ancaq tövbə edən, iman gətirənyaxşı əməllər işləyənlər başqa; məhz bunlar, cənnətə girəcəklər və heç bir şeylə zülmə uğrmayacaqlar. Ədn cənnətləri (onlarındır) ki, Rəhman (olan Allah, onu) Öz qullarına qeybdən vəd etmişdir. Şübhəsiz, Onun vədi yerinə yetəcəkdir. Onda “boş söz” eşitməzlər; təkcə salam (eşidərlər)”. Yəni əmin amanlıq. “Səhər-axşam, onların ruziləri oradadır. O cənnət; Biz, qullarımızdan təqva sahibi olanları (ona) varis edəcəyik”. Allah: “Cənnətə varis edəcəyik” deyir.1276143912_1275996759_cennet