Hörmətli Adnan Oktarın 22 fevral 2011-ci ildəki müsahibəsində Zumər surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Zumər surəsi, 22-ci ayə. Allah:Allahın köksünü İslam üçün açdığı şəxs, Allah tərəfindən nur üzərindədir elə deyil?” deyir. “Nur üzərində”, həmçinin burada Risale-i Nura da işarə var. Hz. Mehdi (ə.s)-ın oxuyacağına da işarə var. Əbcədi şəddəsiz halda 1990-cı il, şəddəli olaraqsa 2022-ci ili verir. 27-ci ayə; Allah: “And olsun” deyir, şeytandan Allaha sığınıram. And içir Allah. “Biz bu Quranda bəlkə öyüd alıb düşünərlər deyə, insanlar üçün hər nümunədən verdik”. Allah: “Hər cür nümunədən verdim” deyir. “Bəlkə öyüd alıb düşünərlər deyə” deyir. 38-ci ayə; “de: “Allah mənə yetər” təvəkkül edənlər ona təvəkkül etsinlər””. Məsələn, bizi Allah danışdırır, sağlamlığımızı, səhhətimizi Allah verir. Bir xəstəlik verdikdə, onu Allah aradan qaldırar, bir çətinliklə qarşılaşdığımız vaxt, Allah aradan qaldırar. Çətinliyi Allah meydana gətirər, asanlığı Allah meydana gətirər. Biz təvəkkül etməliyik. 37-ci ayə; “Allah kimi hidayətə yönəltsə, onun üçün azdıran yoxdur”, bir dəccal yoxdur. Məgər Allah intiqam sahibi, üstün və güclü olan deyil?” Məhz bu intiqamı, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruyla olur. İnşaAllah. Ən böyük intiqamlardan biridir, inşaAllah.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3