Hörmətli Adnan Oktarın 22 fevral 2011-ci ildəki müsahibəsində Nəhl surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Sol tərəf İsra surəsi, sağ tərəf Nəhl surəsi. Nəhl surəsi, 125-ci ayə, (şeytandan Allaha sığınıram) “Rəbbinin yoluna” Quranın yoluna, Allahın yoluna “hikmətlə” hikmət nədir? Qısa, əsaslı, yığcam, cəlbedici, ağılda yaxşı qalan təsiredici danışıq, “və gözəl öyüd-nəsihətlə”, öyüd-nəsihətlə deyil, baxın, “gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə apar. Rüsvayçılıq çıxartmaq, baş-göz yarmaq, təhqir etmək və alçaltmaqla deyil. Necəymiş? Allah nə deyir? “Və onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə apar. Bax, Allah həmişə gözəllik istəyir. “Rəbbinin yoluna hikmətlə” və  hansı öyüd-nəsihətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə çağır. Gözəl öyüd-nəsihətlə “və onlarla mübarizə apar”, lakin necə bir mübarizə? Allah: “Ən gözəl tərzdə” deyir. Ən gözəl tərzdə. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da tanıyır”. Allah: “Hz. Mehdi (ə.s) olanı da biləndir” deyir. “Səbir et; sənin səbrin ancaq Allah(ın köməyi) ilədir”. Allah: “Öz-özünə səbir edə bilməzsən” deyir. “Səbirliyəm” deyir, insanlar; “nə səbirli insandır” deyirlər. Sən səbirli deyilsən, Allah səbirli edir. Allah yaradar səbri. “Olduqca səbirli insandır” deyir. Belə şey olmaz, Allah, həmin insanı səbirli yaradar. Səbir xüsusi yaradılar. “Onlara görə kədərlənmə, məhz bu möhkəm ayədir, kədərlənmək haramdır. qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma”. Bax, Allah bunu da qadağan etmişdir, sıxılmaq olmaz. Həqiqətən də, Allah qorxub-çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərlədir”. Allahdan qorxub çəkinir, halallara və haramlara diqqət yetirir və yaxşılıq edir. Allah: “Onlarla bərabərdir” deyir. Kədərlənmək və sıxılmaq, təvəkkülsüzlük olduğu üçün, onsuz da haramdır, yəni belə bir ayə olmasa da haramdır. Çünki kimdən qorxular? Allahdan qorxular. Sən nədən qorxursan? Allahdan başqa bir şeydən qorxursan. Təvəkkülsüzlük olar, təvəkkülsüzlük, haramdır. Müsəlman, sonuna qədər qaçınmalıdır inşaAllah.

vMhNhucbNeM