Hörmətli Adnan Oktarın 20 fevral 2011-ci ildəki müsahibəsində Ali İmran surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Ali İmran surəsi, 64; De: “Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə (tövhidə) gəlin”. Xristianlara, Allah təkdir deyək deyir. Allah: “Ey kafirlər, ey zülmət əhli sizi doğrayacağıq” deyin demir. Baxın nə deyir? De: “Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə (tövhidə) gəlin. Allahdan başqasına qulluq etməyək”, deməli, xristianlarla əlaqə qurmaq lazım imiş, deməli təbliğ etmək lazım imiş. Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar yenə üz döndərsələr, deyin: “Şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq!”. Üsul budur. Ən çox nə deyərik? “Şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq” deyərik. Quran necə danışacağımızı bizə göstərmişdir, bizim Cübbəlidən öyrəniləsi şeyimiz yoxdur. Dolayısilə Cübbəlidən deyil, Qurandan və əhli-sünnə alimlərinin əsərlərindən doğruları öyrənəcək qardaşlarımız, inşaAllah.

Quran