Hörmətli Adnan Oktarın 19 fevral 2011-ci ildəki müsahibəsində Kəhf surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: 110-cu ayə, Kəhf surəsi. De: “Həqiqətən, mən də ancaq sizin kimi bir insanam. Sadəcə , sizin ilahınızın tək bir İlah olduğu vəhy olunur ki. Kim Rəbbinə qovuşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı bir iş görsün, “səmimi davransın” deyir, bax, Allah: “Səmimi davransın” deyir “və icra etdiyi ibadətlərində Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın!”, yəni Allah: “Şirk qoşmasın” deyir.

sqr05eft0