Hörmətli Adnan Oktarın 16 may 2011-ci ildəki müsahibəsində Kəhf surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Bax Allah Əshabi-Kəhf üçün nə deyir, şeytandan Allaha sığınıram. 14-cü ayə, hicri 1400-cü ilə də işarə edir təbii ki. “Onların qəlblərinə (səbri və qətiyyətliliyi) yerləşdirmişdik. Hz. Mehdi (ə.s) tələbələrinin xüsusiyyətidir. “Qiyam etdikləri vaxt”, dəccaliyyətə qarşı qiyam etdikləri vaxt, “…belə dedilər: “Bizim Rəbbimiz, göylərin və yerin Rəbbidir; İlah olaraq biz Ondan başqasına əsla tapınmarıq, (əgər tərsini) söyləsək, and olsun, həqiqətdən kənara çıxarıq”. “Biz darvinist, materialist olmarıq, dinsiz, imansız olmarıq” deyirlər. “Bunlar, bizim qövmümüzdür; Ondan başqalarını ilahlar qəbul etdilər, onlardan ötrü açıq-aydın bir dəlil gətirmələri lazım deyildimi?” “Madam ki, bir iddian var, dəlil gətirin, deyir. “Elə isə Allaha qarşı yalan uydurub böhtan atandan daha zalım kimdir?” Darvinistlər də zülm etmiş olurlar. Dəlilləri olmadan danışdıqları üçün zülm edirlər. “Biz sənə onların xəbərlərini həqiqi bir (hadisə) kimi çatdırırıq. Həqiqətən onlar Rəblərinə iman gətirmiş gənclərdi”. Bildiyiniz kimi, hz. Mehdi (ə.s) tələbələri gənclərdən meydana gəlir. “Biz də onların hidayətlərini artırmışdıq”. Allah “Hadi” adıyla təcəlli edir. Əbcədi 1996-cı ili verir.

cennet_clip_image002