Hörmətli Adnan Oktarın 14 may 2011-ci ildəki müsahibəsində Zuxruf surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

Adnan Oktar: Zuxruf surəsi, 61. “Şübhəsiz ki, o”, yəni hz. İsa Məsih (ə.s) “qiyamət-saatı üçün bir əlamətdir. Elə isə, ondan ötrü heç bir şübhəyə qapılmayın. Biz də heç bir şübhəyə qapılmırıq. Əbcədi neçədir? 2026. “İsa, aydın sənədlərlə gəldiyi zaman dedi: “Mən sizə bir hikmət gətirmişəm və barəsində ixtilafa düşdüyünüz şeylərin bir hissəsini izah etmək üçün gəlmişəm. Elə isə, Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”. Gələndə də eyni şeyi söyləyəcək, inşaAllah. Nə deyəcək? “Aydın sənədlər” nədir? Qurandır. Quranla gələcəkdir. Belə deyəcək: “Mən sizə bir hikmət gətirmişəm”, inşaAllah vəbarəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm”. İxtilafa düşüblər öz aralarında, məsələn, məzhəblərə ayrılıblar, çox yanlış düşüncələrə qapılıblar, elə deyil? Barəsində ixtilafa düşdüyünüz şeylərin bir hissəsini izah etmək üçün gəlmişəm. Elə isə, Allahdan qorxun və mənə itaət edin! Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə Ona ibadət edin! Budur düz yol! Tövhid inancına çağıracaq onları. “Allah birdir” deyəcək, inşaAllah. “Sonra, aralarından bəzi firqələr ixtilafa düşdü. Ağrılı-acılı bir günün əzabından vay zalımların halına!” Allah dərhal ardınca qiyamətdən bəhs edir. Allah: “Yenə ixtilafa düşəcəklər, yenə havalanacaqlar” deyir. Onlar özləri də heç hiss etmədən, qəflətən özlərinə gələcək qiyamət saatından başqa bir şeymi gözləyirlər?” Baxın, hz. İsa (ə.s)-dan bəhs edir, dərhal ardınca qiyamət ayəsi. Əvvəlki və sonrakı ayələrdən aydın olur inşaAllah.

1956-cı ilə işarə edən ayə; Zuxruf surəsi, 56; “sonradan gələcək nəsillər üçün”, bax, “sonradan gələcəklər üçün,” ayədə bir hissə, 1956, “Məryəm oğlu (İsa) nümunə olaraq verildikdə, sənin qövmün dərhal ondan (keflə bəhs edib) qəhqəhə çəkib gülürlər”. “Hz. İsa (ə.s) gələcəkmiş, necə olacaq? Atası olmadan necə gələcək? Nə cür gələcək?” kimi sözlər işlədib qəhqəhə çəkib gülürlər, buna bənzər.

images