Hörmətli Adnan Oktarın 26 aprel 2011-ci ildəki müsahibəsindən Həcc surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Bəli, Həcc surəsi, 78.  “Allah yolunda”-yəni Allah rizası üçün,-“…Allah yolunda layiqincə”, baxın, “layiqincə” deyir Allah, yəni ən mükəmməl şəkildə, “…cihad edin.” Cəhd edin, səy göstərin. O, sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı.” Yəni dində həddi aşmaq və xurafat verməmişdir sizə Allah. Əzab çəkəcəyiniz, əziyyət çəkəcəyiniz dini bir hökm yoxdur, dinin bütün hökmləri çox asan olduğunu, deyir Allah.  “…Atanız İbrahimin dinində olduğu kimi.” Hz. İbrahim (ə.s)-ın dini də belə asan idi, deyir Allah. Xurafatçıların uydurduğu kimi, mövhumatçıların uydurduğu kimi çətin bir din yoxdur, deyir Allah. “Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həm əvvəl, həm də bu (Kitabda) sizi müsəlman adlandırdı”- yəni adınız həmişə müsəlman idi deyir Allah. 2026 tarixini verir. “Artıq namazı doğru qılın… .” Nə etməliyik? 5 vaxt  namazlarımızı Rəsulullah (s.ə.v)-ın qıldığı kimi, gözəl, sünnəyə uyğun şəkildə qılacağıq. “… Zəkatı verin və Allaha möhkəm sarılın (sığının).” Qurana iman gətirin mənasını verir.  “… O sizin Himayədarınızdır (Mövlanızdır). O nə gözəl Himayədar, nə gözəl Yardımçıdır!” maşaAllah.

images