Hörmətli Adnan Oktarın 25 aprel 2011-ci ildəki müsahibəsindən Zumər surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Qurandan bir ayə oxuyum. Zumər surəsi, 45-ci ayə: “Allah tək olaraq xatırlandığı zaman Axirətə inanmayanların qəlbini nifrət bürüyür. Halbuki Ondan başqaları xatırlandığında dərhal sevinirlər.” Yəni boş danışıqlar olanda, rahatlanarlar amma Allahdan, kitabdan, Qurandan bəhs ediləndə adamları qara basır, bir çox insan bilər, dərhal oranı tərk edərlər. Allah buna işarə etmişdir, şeytandan Allaha sığınıram: “Axirətə inanmayanların qəlbini nifrət bürüyür.”-deyir.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale