Hörmətli Adnan Oktarın 25 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Rad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Rad surəsi 11-ci ayə: “Allahın əmri ilə insanın həm önündə, həm də arxasında daim onunla birlikdə olub onu qoruyan mələklər vardır.” Mələklərin qoruması altındadır möminlər. Cin, şeytan gələndə qovarlar. “Həqiqətən də, insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz.” Yəni Osmanlının niyə məhv olduğuna da Quran işarə edir. “Əgər Allah hər hansı bir qövmə pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz.” Yəni nə Əbdülhəmid dayandıra bilər, nə də başqa kimsə qarşısını ala bilər. “Onların Ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur.”

54tv8