Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-cu il tarixli reportajından Şüəra surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zalım qövmə!”-yəni “təbliğ etməyə get, zülm edən qövmə get.”  Zülm edən qövm kimdir? Dəccaliyyətdir. O dövrün Mehdisi kimdir? Hz. Musa (ə.s)-dır. “Get o zalım qövmə!”” Zülmün bitməyini istəyir Allah. “Firon xalqının yanına! Onlar qorxmurlarmı?.” Yəni, “Allahdan qorxsunlar, Allaha təslim olsunlar” –deyir Allah. Musa dedi: Ey Rəbbim! Qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr.“”

 Yəni, Firon onsuz da yalançı hesab edəcəkdir. Amma, diqqət edin, davam edir, 13-cü ayədə: “Belə olduqda ürəyim sıxılar”-deyir, çox həyəcanlandığına görə Allahu aləm həm təzyiqi qalxır, həm də ürəyi (tez-tez) döyünür. Yəni, həyacandan ürək döyüntüsü ola bilər. “Ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz”-deyir. Bu dəfə də həyəcandan danışa bilməyəcək hala gəlir, “dilim də söz tutmaz” deyir. “Buna görə Haruna da vəhy göndər. Harun da köməkçim olsun”–deyir.

“Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram” –deyir Musa (ə.s.). “Allah dedi: “Xeyr, bu mümkün deyil! İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin! Şübhəsiz ki, Biz də sizinləyik, hər şeyi eşidirik.”” “Mən sizi izləyirəm, görürəm, yanınızdayam. Gedin”-deyir Allah. “İkiniz birlikdə gedəcəksiniz” -deyir Allah. “Yubanmadan Fironun yanına gedib deyin:” Diqqət edin, “yubanmadan”, biz adamlara nə deyirik?

“Gecikməyin. Tələsin, dərhal Türk İslam Birliyini quraq”-deyirik. Gecikməyi Allah qadağan edir. “Yubanmadan Fironun yanına gedib deyin: “Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik! İsrail oğullarını bizimlə birgə burax!.”” “Yalnız bunu istəyirik”-deyirlər. Yəni “sənin vətənindən gedəcəyik, torpaqlarını da tərk edəcəyik, müsəlman birliyini burax, biz gedəcəyik, başqa bir şey istəmirikMalında, mülkündə, torpağında, heç bir şeyində gözümüz yoxdur, heç bir şey istəmirik”-deyirlər. Amma Firon havalanır, təlaş halında (həyəcanlanaraq):

“Bunlar mənim vətənimi işğal edəcəklər, alacaqlar. Torpaqlarımızı da alacaqlar, dövlətə hakim olacaqlar”-deyir. Bu qorxusunun səbəbi, Allahu aləm, Tövratda çox əhatəli şəkildə keçən Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar məlumatlardır. Çünki Mehdi (ə.s)-ın bütün dünyaya hakim olacağı keçir Tövratda. Onu oxuyanda onun havalandığını anladım Allahu aləm. “İsrail oğullarını bizimlə birgə burax!” Diqqət edin, yalnız bir istəkləri var, başqa bir şey istəmirlər.

Əksinə bu hal Firona sərf etməli idi, maraqlarına uyğun gəlməli idi, ancaq birliyi alıb getmək istəyirlər, vəssalam. “Firon dedi: “Biz səni körpəlikən götürüb saxlayıb boya-başa çatdırmadıqmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı? “” Mehdi (ə.s) da dəccaliyyətin içində böyüyəcək. Uşaqkən də, ömrünün bəzi illərini dəccaliyyətin içində keçirəcəkdir.

images (5)