Hörmətli Adnan Oktarın 11 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Ənbiya surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Ənbiya surəsi 86-cı ayə: “Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq, Onlar, həqiqətən, əməlisalehlərdən idilər.” Əbcədi 2066 tarixini verir. 86-cı ayədir, deməli 1986-cı ildə bir şeylər olacaq. Kim bilir nə var. 1986-cı ilə işarə var.

Ənbiya surəsi 93-cü ayə: “Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar“-deyir Allah. Allah bölünməyi (dəstələrə ayrılmağı) haram qılmışdır.

Ənbiya surəsi 96-cı ayə:Nəhayət, Yəcuc və Məcuc (səddi) açıldığı və onlar təpələrdən axışıb gəldikləri zaman

Ənbiya surəsi 97-ci ayə, Şeytandan Allaha sığınıram: “Haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda.” Yəni hz. Mehdi (ə.s) -ın zühuru, qiyamət və hz. İsa Məsih (ə.s) -ın nüzulu, məhz o vaxt, kafirlərin gözləri dərhal bərələcəkdir. (Onlar deyəcəklər:) “Vay halımıza! Biz bundan qafil idik. Üstəlik zalım da olmuşuq!”– (deyəcəklər)”-deyir Allah.

Ənbiya surəsi 105-ci ayə: Biz Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra (nazil etdiyimiz) kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mə­­nim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.-deyir Allah. Əbcədi 2051-ci ili verir, MaşaAllah.

cennet_clip_image002