Hörmətli Adnan Oktarın 13 mart 2013-ci il tarixli söhbətindən Nəhl surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Nəhl surəsi, 125-ci ayə. Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et-deyir Allah. Bizim də etdiyimiz budur. Allah buyurur ki, “hikmətlə” yəni qısa və köklü (əsaslı) “və gözəl öyüd-nəsihətlə”, gözəl- yəni sevgi dolu nəsihət, insanların ürəyini açan nəsihətlə “dəvət et.” Allaha, Qurana dəvət et, “və onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə et.” Küfr edərək, qışqıraraq deyil, diqqət edin, “onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə et.” deyir Allah. Ateistlə, dinsizlə, kommunistlə ən gözəl tərzdə (mübarizə edilməlidir). Yəni, şəfqətlə, ağılla, sevgiylə. “Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.”Dəccalı da bilirəm (tanıyıram), Mehdini də bilirəm (tanıyıram)” deyir Allah. Yaxud “Mehdinin də xüsusiyyətlərini bilirəm, dəccalın da xüsusiyyətlərini  bilirəm” deyir Allah.

4