Hörmətli Adnan Oktarın 13 mart 2013-ci il tarixli söhbətindən İsra surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: İsra surəsi, 37-ci ayə: “Yer üzündə təkəbbürlə gəzib dolanma”-deyir Allah, yəni “eqoist, təkəbbürlü olma” deyir Allah. “Çünki sən nə yeri yara bilər, nə dağlara (boyca) yüksəlib çata bilərsən.” Yəni, “eqoist olmamalı, təbii halınla, itaətkarlıqla , mehribanlıqla, təvazökarlıqla yaşamalısan, həddinizi bilməlisiniz” deyir Allah. Onsuz da heç kimik. Allah var, biz kölgə varlıqlarıq, əlhəmdülillah.

45-ci ayə: “Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanlar arasında görünməz bir pərdə çəkərik.” Yəni, xurafatçıya Quran oxusan, qəbul etməz. Darvinistə oxusan, qəbul etməz. Niyə? Allah burada izah edir: “Görünməz bir pərdə çəkərik.”-deyir. İkinci məndən, birinci məndən deyil. Bir başqa həyatda yaşayır, xüsusi olaraq Allah tərəfindən yaradılmışdır həyatda. Bu səbəbdən dediyini başa düşməz.

60-cı ayə:  “Bir zaman Biz sənə:”Rəbbin insanları əhatə (ehtiva) etmişdir “demişdik.” Əhatə etmişdir nə deməkdir? Hər yerdə Allah var deməkdir. Allah hər yerdə, təcəlli olaraq, üzümüzdə, başımızda, qollarımızda var, hər yerimizi görür Allah, hər yerimizi əhatə etmişdir, təcəllisi olaraq, daxilimizi, xaricimizi hər yerimizi bilir. Ona görə Allah:“Şübhəsiz Rəbbin insanları əhatə etmişdir.” Elmiylə, təcəllisiylə hər yeri əhatə etmişdir Allah Təala.

49-cu ayə: Onlar: “Biz sür-sümük, çürüyüb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda, dirildilib yeni məxluqmu olacağıq?”–deyirlər.

50-ci ayə: De: “(İstər) daş olun, yaxud dəmir!. Bu çox mənalıdır, yəni Allah Təalanın daşlaşmış qalıntılar (fosil) haqqında dəqiq şərhidir. Fosil (daşlaşmış qalıntılar) dəmir oksidlərindən və daşdan ibarətdir. “De ki:” İstər daş olun, yaxud dəmir.” Yəni “Fosil (daş qalıqları) olsanız belə, sizi yenidən yaradacağam” deyir Allah.

87-ci ayə: Doğrudan da Onun sənə olan lütfü böyükdür. Əbcədi 1980-ci ili verir. Şəddəsiz-1980, şəddəli-2029-cu ili verir. Nə məna daşıyır? Çox dəqiqdir, elə deyilmi? Bu bir möcüzədir. 1980-ci il, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi, 2029-cu il də dünya hakimiyyətidir, inşaAllah. “Şübhəsiz ki, Onun (Allahın) lütfü sənin üzərində çox böyükdür.” Deməli, ayə həm də hz. Mehdi (ə.s) -a işarə edir.

images