Saff surəsi, 8-9-cu ayələrin təfsiri

Hörmətli Adnan Oktarın 19 aprel 2011-ci ildəki müsahibəsindən Saff surəsi ilə bağlı izahları.
ADNAN OKTAR: Saff surəsi, 8-9-cu ayələr: “Onlar Allahın nurunu öz ağızları ilə (ağızlarından çıxanlarla) söndürmək istəyirlər.” Yəni danışaraq, izah edərək İslamın əleyhinə fəaliyyət göstərdiklərini, bildirir Allah. “Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, (İslam) dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur.”

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3