Mücadilə surəsi, 21-ci ayəsinin təfsiri

Hörmətli Adnan Oktarın 19 aprel 2011-ci ildəki müsahibəsindən Mücadilə surəsi ilə bağlı izahları.
ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Mücadilə surəsi, 21: “Andolsun, Allah (əzəldən) belə yazmışdır:” Allah and içir. “Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik!” Həqiqətən, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir.””

sqr05eft0