Hörmətli Adnan Oktarın 28 fevral 2012-ci il tarixli müsahibəsindən Əhzab surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. 33-cü surənin, 35-ci ayəsi: Həqiqətən, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar”-yəni Allaha, Kitaba, iddiasına-“müti (könüldən itaət edən) kişilər və müti (könüldən itaət edən) qadınlar, sadiq olan (doğru danışan) kişilər və sadiq olan (doğru danışan) qadınlar, səbirli kişilər və səbirli qadınlar,”, küfr səbir edə bilməz.

Məsələn, qadın bir şey edən kimi, dərhal özündən çıxır, gedib döyməyə başlayır, təhqir edir, alçaltmaq istəyir. Halbuki mömin, səbirli olmalıdır. Ola bilər, insan səhv edər, özünü itirər, özünü itirəndə də hər şeyini itirmiş olur, inşaAllah. “Hörmətlə (Allahdan) qorxan kişilər”-Allahdan qorxan demir, Allah- “hörmətlə (Allahdan) qorxan kişilər və hörmətlə (Allahdan) qorxan qadınlar”, deyir Allah.

Məsələn, Allahdan qorxan qadın, çox gözəl olar. Qorxmadığında, Allah nurunu alar. Əlindən, üzündən, o elektriki, o qadına xas gözəlliyi tamamilə gedər. Oruc tutan kişilər və oruc tutan qadınlar, ismətlərini qoruyan kişilər və (ismətlərini) qoruyan qadınlar. Yəni qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girməyənlər. Qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girdiyində (gözəlliyi) gedər. “Allahı çox zikr edən kişilər və (Allahı çox) zikr edən qadınlar,-həmişə  Allahı zikr edərlər-“bunlar üçün Allah, bir bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlamışdır”-deyilir ayədə.

222_223_happiness