Hörmətli Adnan Oktarın 19 may 2012-ci tarixli müsahibəsindən Ənfal surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

 

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah! Şeytandan Allaha sığınıram. Ənfal surəsi, 72-ci ayə: “Həqiqətən, iman edənlər, hicrət edənlər,” yəni ailəsinin yanından ayrılan, müsəlmanların yanına gələn, və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən,” özünü Allaha adayan (həyatını Allaha həsr edən), malını da Allah yolunda sərf edən. Və sığınacaq verib” yəni ailəsinin yanından çıxıb gələr, qardaşını saxlayar, öz evinə aparar, köməklik göstərən” maddi cəhətdən dəstəkləyər, təmin edər. Məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən, lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu deyilsiniz.”

Yəni, “əgər müsəlmanları seçmirsə, küfrlə birlikdə qalmağa qərar verdisə, heç bir vəlayətiniz yoxdur” deyir Allah. Yəni “hüququnuz olmaz onlarla”-deyir Allah. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir camaat əleyhinə (yardım) istisna olmaqla, kömək etməyiniz gərəkdir.” Yəni “məlumat istəyirsə verə bilərsiniz” deyir Allah. “Ancaq, sizinlə aralarında müqavilə olan bir camaat əleyhinə (yardım) istisna olmaqla.” Məsələn münafiqlik edir, onlarla birləşir, müsəlmanların başını bəlaya soxmağa çalışır. “Onda olmaz”-deyir Allah. Yəni başqasının əleyhində, hücum etmək üçün müsəlmanları istifadə edirsə olmaz. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.”

73-cü ayə: “Kafirlər (inkar edənlər) bir-birlərinin dostudurlar.” Nə qədər dinsiz, imansız, kommunist, darvinist, materialist varsa, hamısı bir-birlərini dəstəkləyirlər. “Əgər siz bunu etməsəniz,”-yəni bir-birinizə dəstək olmasanız, birlikdə hərəkət etməsəniz, məzhəblərə, camaatlara, qruplara ayrılsanız “qaşı belə, gözü belə, mənim görünüşüm belə, sənin görüşün belə” deyə bir-birinizlə məşğul olsanız, didişsəniz, internet səhifələrində, orada-burada bir-birinizə pis sözlər deyərək düşməncəsinə dostluq, qardaşlıqdan uzaq, pis rəftar göstərsəniz-yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər”, deyir Allah. “Məhv olarsınız” -deyir.

74-cü ayə: İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər – məhz onlar həqiqi möminlərdir.” Bax, “həqiqi möminlərdir”-deyir Allah, “mömin” demir, “həqiqi mömin” deyir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır.”-deyir. Baxaq, indi gedirik, inşaAllah.

mekan1